top of page

(vervolg)

 

Ook een verkeerde behandeling kan nefaste gevolgen hebben.

 

Zo zal een professionele behandeling op termijn steeds gericht zijn op een geleidelijke werkhervatting. Indien dit niet gebeurt, wordt de drempel om terug aan het werk te gaan, steeds hoger.

 

Een geïntegreerde aanpak onder professionele begeleiding is dus noodzakelijk.

 

Iedereen krijgt immers te maken met stress, op het werk en daarbuiten. Landurige periodes van chronische stress kunnen ontaarden in burnout.

 

Burnout is dus niet alleen een toestand, maar wijst evenzeer op een langdurig, dikwijls ongemerkt proces van psychische erosie.Burnout kenmerkt zich door een complex geheel van symptomen: lichamelijk, psychisch, mentaal en sociaal.

 

Onbewust en ongevraagd trekt ons lichaam aan de noodrem. Stop! Genoeg!

 

Gelukkig reageert ons lichaam zo. Het is onze laatste reddingsboei om erger te voorkomen.

Zover hoeft het niet te komen.

 

Door een goede preventieve aanpak kan heel wat onheil vermeden worden.

 

Burnout voorkomen is immers gemakkelijker dan genezen!

Geen modeverschijnsel.

Burnout en stress

wim van den abeele burnout stress psycholoog
bottom of page