top of page

BEDRIJVEN 

wim van den abeele burnout stress psycholoog
wim van den abeele burnout stress psycholoog
wim van den abeele burnout stress psycholoog
wim van den abeele burnout stress psycholoog

De impact van stress en burnout wordt nergens beter zichtbaar dan in bedrijven; langdurig ziekteverzuim, verminderde prestaties, extra werkdruk bij het aanwezige personeel, hoogoplopende emoties, meer conflicten, ...

Op basis van onze ervaring ontwikkelden we een aanbod voor bedrijven om hiermee bewust om te gaan en aan oplossingen te werken.

wim van den abeele burnout stress psycholoog
Infolezing rond stress & burnout 

WAT?

Burnout en stress: twee woorden die te pas en te onpas worden gebruikt.

Zeker burnout lijkt wel het nieuwe modewoord als het gaat om psychosociale klachten op de werkvloer. Is dit terecht en wat betekent het eigenlijk?

 

 • Sommige sectoren, organisaties en beroepsgroepen krijgen meer te maken met stress en burnout. Waarom?

 • Kan een burnout objectief worden vastgesteld?

 • Hoe herken ik symptomen in mijn omgeving en mijn team?

 • Wat kan ik hieraan doen?

 • Wie loopt een verhoogd risico?

 • Welke organisaties zijn gevoeliger?

 • Welke mechanismen liggen aan de basis van stress en burnout?

 • Wat kunnen we als organisatie doen ter voorkoming van burnout?

 • ...

 

VOOR WIE?

Managers en leidinggevenden, werknemers, HR-medewerkers, werknemers, huisartsen, onderwijzend personeel, verpleegkundigen,... en iedereen die meer wil weten over burnout en wat eraan te doen.

wim van den abeele burnout stress psycholoog
Workshop rond stress & burnout

WAT?

Wat kunnen we in onze organisatie doen om werkstress en burnout te herkennen, vermijden/te voorkomen of er goed mee om te gaan? Hoe pakken we dit aan?

 

We brengen de grootste oorzaken van stress in jullie organisatie in kaart en bekijken het burnout potentieel bij jullie medewerkers.

 

We werken in kleine groep rond deze thema's en hoe deze aangepakt kunnen worden.

 

Op basis van de resultaten, worden actieprioriteiten bepaald om beleidsmatig zowel persoons- als werk- als organisatiegebonden oplossingen voor te stellen.

 

 

VOOR WIE?

Organisaties en bedrijven die bewust willen omgaan met stressoren en burnout-risico en ook effectief de vinger op de wonde willen leggen.

wim van den abeele burnout stress psycholoog
Individuele begeleiding
bij stress of burnout
(al of niet in-company)

VOOR WIE?

U zoekt persoonlijke begeleiding omdat uzelf of één van uw medewerkers burnout is of dreigt te raken.

 

 

Van sommige medewerkers weet u dat ze op het randje staan, van andere vermoedt u het.

Misschien bent u zelf wel aan het eind van uw Latijn.

Er zijn medewerkers thuis door overspannenheid, extreme vermoeidheid of burnout. 

 

 

Uit onderzoek blijkt dat het net de meest geengageerde, hardwerkende en verantwoordelijke medewerkers zijn die het slachtoffer worden van burnout. Met andere woorden de meest waardevolle medewerkers voor een bedrijf of organisatie.

 

 

Elk individueel begeleidingstraject wordt op maat uitgewerkt, na een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de verantwoordelijke en/of de medewerker.

 

 

WAT?

Een begeleidingstraject is steeds een combinatie van persoons- en werkgerichte interventies.

 

wim van den abeele burnout stress psycholoog
Preventie: bedrijfscoaching voor medewerkers
(in-company)

U wil de vinger aan de pols houden bij uw medewerkers.

U wil dat ze in alle vertrouwen hun eigen mogelijkheden leren zien en zich verder ontwikkelen.

U wil dat uw medewerkers stressbewust, stressbestendig met hun werk en leven omgaan.

U wil ervoor zorgen dat ze veerkracht ontwikkelen, zodat het ziekteverzuim vermindert of voorkomen wordt.

U wil dat uw medewerkers met plezier komen werken.

 

Sommige managers maken daarom bewust de keuze om hun medewerkers regelmatig 

toegang te geven tot coachgesprekken.

 

Op regelmatige tijdstippen (bvb 1 keer om de twee weken,

1 keer per maand, ...) wordt met elke medewerker (of enkele onder hen) individueel een

coachgesprek gevoerd.

 

 

Enkele thema's waarop wordt gecoacht:

 • Timemanagement

 • Work-life balance

 • Persoonlijke kwaliteiten

 • Assertieve communicatie

 • Leiderschap

 • Zelfvertrouwen

 • Spanning - Ontspanning

 • Grenzen bewaken

 • ...

 

Uw voordeel:

 

 • Persoonlijke, individuele aanpak

 • Stressklachten worden concreet aangepakt

 • Sneller zichtbaar resultaat

 • Positieve invloed op het team

 • Ziekteverzuim vermindert en wordt voorkomen

bottom of page