top of page
wim van den abeele burnout stress psycholoog
  • Erkend psycholoog

  • 15+ jaar ervaring

  • Wetenschappelijk onderbouwde aanpak

  • Resultaat- en oplossingsgericht

 

Wim Van den Abeele
Psycholoog - Coach

Als erkend bedrijfspsycholoog begeleid ik bedrijven en mensen in het voorkomen, opsporen en aanpakken van werkstress en burnout.

 

Sinds enkele jaren werk ik als psycholoog-coach voor bedrijven en particulieren. Doorheen mijn praktijkervaring, stelde ik vast dat veel van de problemen waar mensen mee te maken krijgen, terug te voeren zijn tot stressgerelateerde klachten die hun oorsprong vinden in de directe omgeving, waarbij het werk een belangrijke factor is.

 

Jammer genoeg wordt er vaak weinig ondernomen om oplossingen te bedenken en te voorzien. Meestal weet men niet goed hoe hiermee om te gaan.

 

Door mijn  ervaring weet ik dat er relatief eenvoudige oplossingen zijn voor een (relatief) stressvrij leven, waar burnout gelukkig geen kans maakt. Je kan echt veel doen en ondernemen om erger te voorkomen.

 

Ik heb een directe, no-nonsense aanpak, steeds gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Hierbij wordt altijd de volledige persoon in zijn omgeving centraal gesteld.

 

Als organisatie- en bedrijfspycholoog met een internationale marketingachtergond werkte ik als marketingverantwoordelijke en manager in verschillende organisaties met telkens een andere aanpak en verwachtingen.

 

Door de combinatie van ervaring en studies, maak ik gebruik van inzichten uit de cognitieve-gedragstherapie, rationeel-emotieve-training, ontspanningstechnieken, ..., maar zeker ook uit mijn praktische bedrijfs en levenservaring.

 

Als vader van twee jonge kinderen werd ook ik geconfronteerd met de gevolgen van werkstress en het zoeken naar het juiste evenwicht tussen werk en privé.

 

Dit stelde me in staat om dit ook bij anderen en bij bedrijven te herkennen en aan te pakken.

Hierdoor kan ik snel de vinger op de wonde leggen 

 

bottom of page